Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam

$Newsdesc$

Cùng đi có các nghị viên: Pắc Đê Đông, Ủy ban đường lối quốc gia; Chun Xun Ốc; Pắc Hê Gia; Giun Giê Ốc, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thể thao và chơi xa; Pắc Xê-ông Hô; Gi Oan Dâng, Ủy ban nền tảng hạ tầng cơ sở và giao thông; Pắc Quang On, Ủy ban Tài chính và chiến lược và khá nhiều quan chức cấp cao khác của Quốc hội Hàn Quốc.

Ngài Châng Ưi Hoa sinh năm 1948; đã nhận những bằng tiến sĩ về: y học, Kinh tế, Khoa học chính trị và dạy-học. Ngài được bầu là nghị sĩ QH năm nhiệm kỳ liên tiếp (từ nhiệm kỳ thứ 15 đến nhiệm kỳ thứ 19). Trước khi trở thành Phó CT Quốc hội Hàn Quốc khóa 18 năm 2010, ngài đã tham dự với tư cách là lãnh đạo của một vài ủy ban trong Quốc hội, đảm nhiệm khá nhiều chức vụ trong đảng Đại dân tộc (GNP, tiền thân của đảng Saenuri cầm quyền hiện nay) -hay- ở khá nhiều đơn vị, sắp xếp khác. Năm 2012, là Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và trong nhiệm kỳ Quốc hội thứ 19 duy trì giữ cương vị CT Quốc hội.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét